รับเครดิตฟรี วันที่ 5 มีนาคม 2565

รับเครดิตฟรี

เครดิตฟรี

รายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2565

1. GOZ6659027
2. GOZ6655059
3. GOZ6618948
4. GOZ6612255
5. GOZ6074059
6. GOZ5920871
7. GOZ5818304
8. GOZ5717350
9. GOZ5536574
10. GOZ5530575
11. GOZ5377544
12. GOZ5323490
13. GOZ5259768
14. GOZ5081548
15. GOZ4827325
16. GOZ4807381
17. GOZ4659169
18. GOZ4545027
19. GOZ4252297
20. GOZ4230196
21. GOZ4206310
22. GOZ4186011
23. GOZ4122195
24. GOZ3698991
25. GOZ3477358
26. GOZ3379852
27. GOZ2815028
28. GOZ2522021
29. GOZ2458543
30. GOZ2455105
31. GOZ2422374
32. GOZ2411126
33. GOZ2294120
34. GOZ2211271
35. GOZ2154548
36. GOZ2087706
37. GOZ2019470
38. GOZ1482348
39. GOZ1408172
40. GOZ1324743
41. GOZ1234174
42. GOZ0864601
43. GOZ0769197
44. GOZ0757487
45. GOZ0741579
46. GOZ0680250
47. GOZ0500792
48. GOZ0179026
49. GOZ2357544
50. GOZ4672815
51. GOZ6854756
52. GOZ1908973
53. GOZ2129500
54. GOZ7548245
55. GOZ0997217
56. GOZ6219529
57. GOZ1361632
58. GOZ2117623
59. GOZ4712508
60. GOZ5480146
61. GOZ8613454
62. GOZ3423774
63. GOZ9572962
64. GOZ0546801
65. GOZ5495189
66. GOZ4651455
67. GOZ8507324
68. GOZ3439374
69. GOZ3718564
70. GOZ0020695
71. GOZ2750832
72. GOZ5928924
73. GOZ4673826
74. GOZ7307391
75. GOZ2732973
76. GOZ6889670
77. GOZ8486804
78. GOZ7043849
79. GOZ2927089
80. GOZ6653717
81. GOZ2522538
82. GOZ3202119
83. GOZ0200541
84. GOZ9055201
85. GOZ6654426
86. GOZ9990911
87. GOZ6128092
88. GOZ6745985
89. GOZ6741490
90. GOZ7240903
91. GOZ4651777
92. GOZ2604484
93. GOZ3855830
94. GOZ0328080
95. GOZ3069320
96. GOZ5877460
97. GOZ0403292
98. GOZ8396864
99. GOZ0801069
100. GOZ4515716

รับเครดิตฟรี วันที่ 4 มีนาคม 2565

รับเครดิตฟรี

เครดิตฟรี

รายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565

1. GOZ2753981
2. GOZ2630590
3. GOZ0894160
4. GOZ0410258
5. GOZ8200135
6. GOZ7299730
7. GOZ4936220
8. GOZ9107781
9. GOZ7185119
10. GOZ3400581
11. GOZ6588713
12. GOZ9873886
13. GOZ9856532
14. GOZ9849633
15. GOZ9769142
16. GOZ9389413
17. GOZ9295903
18. GOZ9276542
19. GOZ9171043
20. GOZ9168511
21. GOZ9061267
22. GOZ8971454
23. GOZ8963258
24. GOZ8815402
25. GOZ8658113
26. GOZ8588485
27. GOZ8542587
28. GOZ8488394
29. GOZ8471680
30. GOZ8458455
31. GOZ8352773
32. GOZ8325023
33. GOZ8272738
34. GOZ8169183
35. GOZ8163567
36. GOZ8132424
37. GOZ7958328
38. GOZ7832269
39. GOZ7801094
40. GOZ7420725
41. GOZ7401721
42. GOZ7395600
43. GOZ7328684
44. GOZ7308477
45. GOZ7163323
46. GOZ7082031
47. GOZ7074202
48. GOZ7014177
49. GOZ6940412
50. GOZ6679188
51. GOZ5604325
52. GOZ5006012
53. GOZ9920997
54. GOZ4521703
55. GOZ6441395
56. GOZ5006263
57. GOZ9298058
58. GOZ7664451
59. GOZ1886726
60. GOZ0915558
61. GOZ2357711
62. GOZ5629236
63. GOZ3512611
64. GOZ2692655
65. GOZ7679824
66. GOZ4246870
67. GOZ5875597
68. GOZ3464033
69. GOZ5090328
70. GOZ9522119
71. GOZ3622915
72. GOZ5585328
73. GOZ0936762
74. GOZ1327662
75. GOZ8947258
76. GOZ6177934
77. GOZ0342393
78. GOZ4026906
79. GOZ3544533
80. GOZ3569661
81. GOZ3201340
82. GOZ7091605
83. GOZ3950933
84. GOZ2870017
85. GOZ1935392
86. GOZ8596704
87. GOZ5863994
88. GOZ7052960
89. GOZ3613156
90. GOZ9933916
91. GOZ2661003
92. GOZ4748193
93. GOZ5009255
94. GOZ7871553
95. GOZ2011559
96. GOZ1480517
97. GOZ1264505
98. GOZ5934530
99. GOZ1416263
100. GOZ9280523

รับเครดิตฟรี วันที่ 3 มีนาคม 2565

รับเครดิตฟรี

เครดิตฟรี

รายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565

1. GOZ7662978
2. GOZ4506606
3. GOZ9102568
4. GOZ8127649
5. GOZ2523317
6. GOZ0027889
7. GOZ2459451
8. GOZ1382403
9. GOZ2950424
10. GOZ8132293
11. GOZ6241645
12. GOZ4879578
13. GOZ7704672
14. GOZ8022624
15. GOZ7653387
16. GOZ7166633
17. GOZ6327786
18. GOZ4030676
19. GOZ3841310
20. GOZ2343401
21. GOZ6108670
22. GOZ2435016
23. GOZ0683719
24. GOZ1492312
25. GOZ2781577
26. GOZ8899102
27. GOZ5425808
28. GOZ3471018
29. GOZ9141277
30. GOZ8722781
31. GOZ2261377
32. GOZ3065956
33. GOZ6916887
34. GOZ9879687
35. GOZ5426179
36. GOZ6285174
37. GOZ7482705
38. GOZ2984692
39. GOZ0713750
40. GOZ0511002
41. GOZ9245897
42. GOZ4189980
43. GOZ3595802
44. GOZ2861427
45. GOZ1027820
46. GOZ0619442
47. GOZ2872112
48. GOZ4038656
49. GOZ7159853
50. GOZ0048718
51. GOZ4428876
52. GOZ1192276
53. GOZ7629895
54. GOZ0511661
55. GOZ8871722
56. GOZ4308084
57. GOZ5988586
58. GOZ9232401
59. GOZ5117061
60. GOZ7259916
61. GOZ9075537
62. GOZ0116294
63. GOZ1002465
64. GOZ7812061
65. GOZ2690652
66. GOZ0605511
67. GOZ4489795
68. GOZ5423105
69. GOZ7215552
70. GOZ2335402
71. GOZ4217547
72. GOZ3906671
73. GOZ4788784
74. GOZ7192700
75. GOZ0462050
76. GOZ1038898
77. GOZ4532555
78. GOZ7694508
79. GOZ3353887
80. GOZ9364677
81. GOZ5845751
82. GOZ1800097
83. GOZ5391793
84. GOZ2637338
85. GOZ4041045
86. GOZ6473080
87. GOZ6797052
88. GOZ0924052
89. GOZ6128703
90. GOZ1647815
91. GOZ0411978
92. GOZ4321532
93. GOZ2062298
94. GOZ4018779
95. GOZ7847955
96. GOZ6026279
97. GOZ5804767
98. GOZ4860691
99. GOZ3559067
100. GOZ5562557

รับเครดิตฟรี วันที่ 2 มีนาคม 2565

รับเครดิตฟรี

เครดิตฟรี

รายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565

1. GOZ1547782
2. GOZ1466631
3. GOZ1458671
4. GOZ1238309
5. GOZ1105213
6. GOZ1098058
7. GOZ1018235
8. GOZ0946270
9. GOZ0912364
10. GOZ0818100
11. GOZ0726062
12. GOZ0720541
13. GOZ0713500
14. GOZ0613633
15. GOZ0450875
16. GOZ0449470
17. GOZ0430510
18. GOZ0424273
19. GOZ0382609
20. GOZ0373073
21. GOZ0306584
22. GOZ0300072
23. GOZ0137902
24. GOZ7210676
25. GOZ1972934
26. GOZ9906605
27. GOZ5949210
28. GOZ8749606
29. GOZ6217438
30. GOZ1429490
31. GOZ0533681
32. GOZ8836917
33. GOZ7352577
34. GOZ8288567
35. GOZ3071895
36. GOZ0202385
37. GOZ6061329
38. GOZ5673241
39. GOZ5410737
40. GOZ5062285
41. GOZ0864208
42. GOZ1831952
43. GOZ0458973
44. GOZ6191228
45. GOZ8106089
46. GOZ7300544
47. GOZ6537025
48. GOZ1597678
49. GOZ4241292
50. GOZ8310173
51. GOZ3684015
52. GOZ0704084
53. GOZ2699211
54. GOZ8746268
55. GOZ2734970
56. GOZ5278454
57. GOZ7753655
58. GOZ1139365
59. GOZ4304838
60. GOZ7590575
61. GOZ0984873
62. GOZ9646130
63. GOZ3578309
64. GOZ7531223
65. GOZ1232104
66. GOZ8809698
67. GOZ9039343
68. GOZ9302838
69. GOZ1939303
70. GOZ1006966
71. GOZ0532914
72. GOZ1200597
73. GOZ2252400
74. GOZ7214753
75. GOZ7977170
76. GOZ9015258
77. GOZ7846180
78. GOZ0991214
79. GOZ0936436
80. GOZ0566551
81. GOZ2236267
82. GOZ2330308
83. GOZ1218110
84. GOZ0557067
85. GOZ6272292
86. GOZ8316677
87. GOZ7282600
88. GOZ9597394
89. GOZ8788790
90. GOZ3773610
91. GOZ5351236
92. GOZ7065048
93. GOZ1317685
94. GOZ4708917
95. GOZ8924646
96. GOZ1892222
97. GOZ3884155
98. GOZ6270211
99. GOZ4864576
100. GOZ4008995

รับเครดิตฟรี วันที่ 1 มีนาคม 2565 

รับเครดิตฟรี

เครดิตฟรี

รายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565

1. GOZ4590091
2. GOZ4468800
3. GOZ4424241
4. GOZ4388492
5. GOZ4376602
6. GOZ4365650
7. GOZ4349539
8. GOZ4347339
9. GOZ4299627
10. GOZ4164851
11. GOZ4088037
12. GOZ4043487
13. GOZ3870397
14. GOZ3722253
15. GOZ3709268
16. GOZ3562435
17. GOZ3519012
18. GOZ3483242
19. GOZ3395581
20. GOZ3391291
21. GOZ3329115
22. GOZ3297487
23. GOZ3189080
24. GOZ3139586
25. GOZ3131285
26. GOZ3123075
27. GOZ2825632
28. GOZ2823768
29. GOZ2732042
30. GOZ2725588
31. GOZ2724720
32. GOZ2622534
33. GOZ2607358
34. GOZ2579978
35. GOZ2522977
36. GOZ2512567
37. GOZ2473092
38. GOZ2428878
39. GOZ2408204
40. GOZ2328267
41. GOZ2261045
42. GOZ2245883
43. GOZ2166958
44. GOZ2098803
45. GOZ2023540
46. GOZ1855935
47. GOZ1832473
48. GOZ1690205
49. GOZ1672238
50. GOZ1563686
51. GOZ4595122
52. GOZ7165163
53. GOZ8108724
54. GOZ4083125
55. GOZ6339453
56. GOZ0002654
57. GOZ2506193
58. GOZ1647694
59. GOZ6610308
60. GOZ2357408
61. GOZ3884864
62. GOZ3301633
63. GOZ9991877
64. GOZ6225153
65. GOZ2905263
66. GOZ1061306
67. GOZ0951329
68. GOZ3940825
69. GOZ8816584
70. GOZ3787008
71. GOZ3228370
72. GOZ9939685
73. GOZ9206676
74. GOZ2486972
75. GOZ8592651
76. GOZ0111024
77. GOZ1284071
78. GOZ3878156
79. GOZ8700584
80. GOZ1303647
81. GOZ6151764
82. GOZ4266368
83. GOZ1283946
84. GOZ4816669
85. GOZ9817771
86. GOZ2994608
87. GOZ0652157
88. GOZ6162287
89. GOZ8279724
90. GOZ9988845
91. GOZ3278285
92. GOZ3113210
93. GOZ5914616
94. GOZ9154064
95. GOZ1023497
96. GOZ6319882
97. GOZ7918916
98. GOZ0192783
99. GOZ3383433
100. GOZ0005791

รับเครดิตฟรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รับเครดิตฟรี

เครดิตฟรี

รายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1. GOZ9182810
2. GOZ8950148
3. GOZ8654654
4. GOZ8632245
5. GOZ8480247
6. GOZ8447311
7. GOZ8411142
8. GOZ8361067
9. GOZ8261601
10. GOZ8202032
11. GOZ8054105
12. GOZ8025733
13. GOZ8016685
14. GOZ7947818
15. GOZ7850063
16. GOZ7647095
17. GOZ7503242
18. GOZ7274923
19. GOZ6845191
20. GOZ6815584
21. GOZ6790035
22. GOZ6648685
23. GOZ6604654
24. GOZ6603601
25. GOZ6602911
26. GOZ6562993
27. GOZ6526179
28. GOZ6460950
29. GOZ6370280
30. GOZ6115936
31. GOZ6032144
32. GOZ6016090
33. GOZ5986580
34. GOZ5802976
35. GOZ5753504
36. GOZ5717358
37. GOZ5686888
38. GOZ5686859
39. GOZ5640699
40. GOZ5489756
41. GOZ5437033
42. GOZ5235531
43. GOZ5063201
44. GOZ5052650
45. GOZ5045339
46. GOZ4946500
47. GOZ4848020
48. GOZ4838349
49. GOZ4818981
50. GOZ4682545
51. GOZ3165085
52. GOZ1536349
53. GOZ9563371
54. GOZ2203343
55. GOZ3031523
56. GOZ4422238
57. GOZ3839809
58. GOZ4032523
59. GOZ2393825
60. GOZ1694620
61. GOZ1075639
62. GOZ7416996
63. GOZ5325352
64. GOZ6210228
65. GOZ5314526
66. GOZ6207983
67. GOZ8253340
68. GOZ6832526
69. GOZ7588056
70. GOZ1506434
71. GOZ7468227
72. GOZ9156419
73. GOZ2497244
74. GOZ3658747
75. GOZ1272923
76. GOZ6820275
77. GOZ0775905
78. GOZ6790494
79. GOZ7961088
80. GOZ3317067
81. GOZ1078398
82. GOZ7319775
83. GOZ5791367
84. GOZ1180939
85. GOZ1526358
86. GOZ0440684
87. GOZ3586368
88. GOZ5081745
89. GOZ2477447
90. GOZ2261279
91. GOZ4329964
92. GOZ9246738
93. GOZ1811133
94. GOZ4347296
95. GOZ2443543
96. GOZ3361281
97. GOZ6023676
98. GOZ8229701
99. GOZ4295197
100. GOZ2222066

รับเครดิตฟรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

รับเครดิตฟรี

เครดิตฟรี

รายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

1. GOZ8628565
2. GOZ4924661
3. GOZ4309452
4. GOZ3184812
5. GOZ2584088
6. GOZ2431677
7. GOZ1832703
8. GOZ0597925
9. GOZ7495528
10. GOZ7244725
11. GOZ1094767
12. GOZ2425828
13. GOZ5729094
14. GOZ1359270
15. GOZ2592327
16. GOZ6252147
17. GOZ8904028
18. GOZ4832728
19. GOZ6983795
20. GOZ6648722
21. GOZ3218451
22. GOZ1243425
23. GOZ0642837
24. GOZ7129001
25. GOZ7789914
26. GOZ8345209
27. GOZ0129175
28. GOZ9420970
29. GOZ0694921
30. GOZ5282281
31. GOZ5574941
32. GOZ8671560
33. GOZ5673841
34. GOZ7285828
35. GOZ8854752
36. GOZ2204592
37. GOZ5525320
38. GOZ3414828
39. GOZ6283293
40. GOZ5432671
41. GOZ2481503
42. GOZ5964731
43. GOZ6190798
44. GOZ7947941
45. GOZ9988775
46. GOZ9965120
47. GOZ9556658
48. GOZ9470336
49. GOZ9276440
50. GOZ5135275
51. GOZ0325765
52. GOZ9240196
53. GOZ5345386
54. GOZ4880642
55. GOZ3828807
56. GOZ8539718
57. GOZ0956407
58. GOZ7850965
59. GOZ5114775
60. GOZ1196260
61. GOZ0169619
62. GOZ8521892
63. GOZ9118318
64. GOZ8920552
65. GOZ2455334
66. GOZ5275024
67. GOZ6148647
68. GOZ1947181
69. GOZ0275382
70. GOZ6717119
71. GOZ0608373
72. GOZ3796149
73. GOZ9391083
74. GOZ9668097
75. GOZ7893492
76. GOZ3748268
77. GOZ5224483
78. GOZ4480116
79. GOZ4675037
80. GOZ1365591
81. GOZ3272614
82. GOZ8497740
83. GOZ1670853
84. GOZ9222942
85. GOZ2249746
86. GOZ3039856
87. GOZ9244126
88. GOZ6193818
89. GOZ5121961
90. GOZ7435947
91. GOZ3611949
92. GOZ5507168
93. GOZ4249989
94. GOZ8051679
95. GOZ0269543
96. GOZ8946895
97. GOZ8787672
98. GOZ5007454
99. GOZ3756501
100. GOZ0523346

PG Slot – Oriental Prosperity

เกมสล็อต ค่าย PG Slot
Oriental Prosperity

เกมสล็อต ค่าย PG Slot เกม Oriental Prosperity

เกมสล็อต Oriental Prosperity

เกมสล็อต ออนไลน์ จากค่าย PG Slot เกม Oriental Prosperity โดยเรื่องราวของตัวเกมนั้น ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาย – หญิง ซึ่งมีฐานะต่างกัน โดยฝ่ายชายนั้นเป็นถึงนักวาดภาพที่เก่ง และมีชื่อเสียงมีฐานะร่ำรวย เขาได้รักกับสาวใช้อยู่คนนึงที่ทำงานในบ้านของเขา ทั้งสองคนได้แต่งงานกัน และมอบกล่องของขวัญสุดพิเศษให้เธอ แต่เหมือนว่าชีวิตของทั้งสองกำลังจะมีความสุข วันนึงมีสารจากพระราชา มีคำสั่งให้นักเขียนคนนี้ไปแต่งงานกับลูกสาวของนายพลท่านหนึ่ง

การ์ตูนเกมสล็อต Oriental Prosperity

ด้วยความที่เขาปฏิเสธไม่ได้ จึงจำใจยอมแต่งงาน สาวใช้ที่เป็นภรรยา เศร้าโศกเสียใจอย่างหนักจนล้มป่วย ไม่นานเธอก็ลาโลกนี้ไป เพราะตรอมใจที่สามี ไปแต่งงานกับหญิงอื่น เมื่อนักเขียนผู้นี้รู้ข่าวว่าภรรยาของตนนั้นตรอมใจตายไปแล้ว  เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาในใจอย่างหนัก

 

จึงหลบหนีออกมาตัดขาดจากหญิงที่ตนแต่งงานด้วย หลังจากนั้นเขาเริ่มดื่มอย่างหนัก และลงมือวาดภาพภรรยาสาวใช้ของเขาเป็นพันๆใบ แต่มันจะมีอยู่รูปนึงที่สวยที่สุดเก็บซ่อนไว้ในห้องใต้ดินลึกลับ เป็นภาพของนางอันเป็นที่รักยืนถือพัด โบกสบัดไปมา กำลังหันหน้าไปทางหุบเขาที่ไกลออกไป ตามตำนานว่ากันว่าในภาพใบนี้มีตำแหน่งที่ตั้งของกล่องอัญมณีที่ล้ำค่า มาช่วยกันตามหาสิ่งมีค่าในเกม Oriental Prosperity กันเถอะ

เกมสล็อต ค่ายพีจี Oriental Prosperity

พีจีสล็อต รูปแบบของเกม

ด้วยความที่ตัวเกมนั้น มีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน มีทั้งตัวละคร และสิ่งของที่สำคัญสัญลักษณ์ต่างๆในตัวเกมนั้นก็จะเกี่ยวกับสิ่งของเหล่านี้โดยเรียงลำดับอัตราการจ่ายไม่เท่ากัน เช่น กล่องอัญมณี, ภาพวาดหญิงสาว,หนังสือแต่งงาน,ไหเหล้า, รูปชายนักเขียน สัญลักษณ์สำคัญๆเหล่านี้ก็นำมาจากของสำคัญทั้งหลายที่ทำให้ชีวิตของทั้งสองคนนั้นเปลี่ยนไปตลอดกาล

 

เกมจะมาในรูปแบบตาราง 6 แถวแนวตั้ง และ 5 แถวแนวนอน และลักษณะพิเศษแถวด้านบนสุดจะมีแถวแนวนอน ที่เรามักเรียกกันว่า Wild on the way ที่จะส่งสัญลักษณ์ออกมาเช่นกัน

ตารางเดิมพันเกมสล็อต Oriental Prosperity

Wild เชื่อมทุกสัญลักษณ์

สำหรับเกมนี้นั้นสัญลักษณ์ Wild ก็ทำหน้าที่เหมือนกับเกมอื่นทั่วๆไป คือ แทนที่สัญลักษณ์อื่นๆได้ทุกตัวยกเว้นสัญลักษณ์ Scatter โดยสัญลักษณ์ Wild ของตัวเกมนั้น จะช่วยเราได้อย่างมาก ในเรื่องของการแตกผลรางวัลบนกระดาน และช่วยให้ผลรางวัลมากขึ้นอีกด้วย 

 

และเกมนี้ จะมีสัญลักษณ์ที่มีกรอบ เมื่อสัญลักษณ์ที่มีกรอบสีเงิน มีส่วนร่วมในการชนะ สัญลักษณ์นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ใหม่และเปลี่ยนเป็นกรอบสีทอง และเมื่อมีการรีสปินอีกรอบ หากกรอบสีทองนั้นมีส่วนร่วมในการชนะอีกครั้ง สัญลักษณ์นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น สัญลักษณ์ Wild ทันที ทำให้รีสปินครั้งถัดไป มีโอกาสในการชนะการเดิมพันได้สูง

สัญลักษณ์ Wild เกม Oriental Prosperity
ตัวละครเกมสล็อต เกม Oriental Prosperity

Scatter โหมดฟรีสปิน

สำหรับสัญลักษณ์ Scatter มันคือ สิ่งที่นำพาตัวเกมของเราเข้าสู่ โหมดหมุนฟรีสปิน เงื่อนไขหากสัญลักษณ์ Scatter ปรากฎขึ้น 4 ตัวขึ้นไป ตำแหน่งใดก็ได้ เกมจะเข้าสู่โหมดการหมุนฟรี 10 รอบทันที พร้อมกับตัวคูณที่อยู่บน

 

ความพิเศษของ Scatter นั้นก็คือ Scatter 1 ตัว เท่ากับคูณ 2 หากเราพบสัญลักษณ์นี้ โผล่ขึ้นมาแล้วมีการแตกของรางวัล จะทำการคูณก่อนจ่ายผลรางวัลทุกครั้ง ตามจำนวนตัวคูณที่ปรากฎขึ้น และใน

 

โหมดของการหมุนฟรีนั้น หากตัวคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสัญลักษณ์แล้ว จะไม่ลดลง จนกว่าจะหมดรอบการหมุนฟรี เป็นอีก 1 ความพิเศษของเกมนี้เลย หากสัญลักษณ์ Scatter ปรากฎขึ้นในรอบของการหมุนฟรี 1 ตัว เท่ากับการหมุนฟรีเพิ่ม 1 รอบทันที ตัวเกมยังสามารถซื้อฟรีสปินได้อีกด้วย

Scatter เกม Oriental Prosperity

เทคนิคการเล่นเกมสล็อต

ด้วยความที่ตัวเกมนั้น มีตัวช่วยในการคูณค่อนข้างเยอะ และการแตกของรางวัลในรอบของการหมุนปกติก็มีโอกาสสูงที่ตัวคูณมามากขึ้นเพราะ Scatter 1 ตัว เท่ากับคูณ 2 ไม่ต้องกังวลเลยว่าการหมุนรอบปกตินั้น จะทำให้เราขาดทุน

 

เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ ลงเดิมยอดเดิมพัน ที่ขั้นต่ำก่อน ยกตัวอย่างทุน 300 บาท ให้เราเริ่มเดิมพันที่ 5 บาท และค่อยเพิ่มเป็น 10 บาท สลับกันไปตามความเหมาะสมของเงินทุน วิธีนี้จะทำให้เราเพิ่มโอกาสที่จะติดโหมดฟรีสปินที่ยอดเดิมพัน 10 ได้สูง แทนที่เราจะเดิมพัน 5 บาทไปยาวๆ บางที่เข้าฟรีสปินมาอาจจะไม่เป็นที่พอใจสักเท่าไหร่

 

เราจึงต้องเพิ่มโอกาสตรงนี้เข้าไปด้วย ในการเดิมพันสลับ 5 บาท 15 ครั้ง 10 บาท 10 ครั้ง อย่างที่บอกไปการที่ไม่เข้าฟรีสปินก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะเกมไม่ได้ เพราะการแตกในรอบของการหมุนปกตินั้น มีสิทธิ์ที่จะได้กำไรมากกว่าการหมุนในรอบฟรีสปินซะอีก

แนะนำการซื้อฟรีสปินสำหรับนักเล่นที่ชอบลงทุนเป็นเงินก้อน

แจ็คพอตแตก เกมสล็อต Oriental Prosperity

ทดลองเล่นสล็อตฟรี
ค่าย PG Slot

ทดลองเล่นเกม Oriental Prosperity เกมสล็อตพีจีใหม่ล่าสุด ค่ายพีจีสล็อต ทดลองเล่นสล็อตค่าย PG Slot ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย GOZ789 อัพเดตเกมสล็อตใหม่ ค่าย PG ให้สมาชิกทุกท่านได้เล่นก่อนใครที่ และยังมี สูตรโกงสล็อต ให้ได้เล่นกันเพลินๆ goz789.com เว็บตรง ไม่ต้องโยกเงิน ระบบฝาก ถอน อัตโนมัติ

โปรโมชั่น เกมสล็อต GOZ789

PG Slot – Spirited Wonders 

เกมสล็อต ค่าย PG Slot
Spirited Wonders

เกมสล็อต ค่าย PG Slot เกม Spirited Wonders

เกมสล็อต ค่าย PG
ปาร์ตี้วิญญาณ

คุณเชื่อเรื่องผีไหม ? เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยว่า ผีมีจริงหรือไม่ เราจะพาคุณไปเจอกับผี ที่เป็นตํานานของญี่ปุ่น วันนี้ขอเสนอเกมใหม่จากค่าย PG Slot ที่หยิบยกเอาผีญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง เกมสล็อต ค่าย PG Slot เกม Spirited Wonders นั่นเอง ที่มาในรูปแบบธีมผีหรือวิญญาณ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทผีที่น่ากลัวที่สุดในโลก

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเชื่อเรื่องผี และเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีชนิดต่างๆ อยู่มากมาย มีทั้งผีแบบน่าเกลียดน่ากลัว ชอบทําร้ายผู้คน ผีที่ออกหลอกหลอนในตอนกลางคืน สร้างความตื่นกลัว ไปจนถึงผีน่ารักขี้เล่นเจ้าเล่ห์แสนกล ที่อาจจะมาช่วยผู้คนบริสุทธิ์ที่จิตใจดี

โลโก้ Logo เกม Spirited Wonders ค่าย PG Slot

โดยผีแต่ละชนิด ก็จะมีเรื่องเล่าความเป็นมาชวนขนหัวลุกหรือชวนให้เอ็นดูแตกต่างกัน ผู้พัฒนาเกมจึงเอาตํานานผีพวกนี้มาใส่ในเกม Spirited Wonders เพื่อเป็นรูปแบบเกมเเนวใหม่ที่ไม่เหมือนใคร เเต่อย่ากลัวไป เพราะเกมนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หากคุณได้รับโบนัสจากเกมนี้ จะทําให้คุณหลงรักเกมนี้ขึ้นมาก็เป็นได้ มาพูดตัวเกม Spirited wonders นี้กันดีกว่า รูปแบบเกมนี้มีตารางการเดิมพันทั้งหมด 6 เเถวเเนวตั้ง ซึ่งมีสัญลักษณ์ Wild เเละ Scatter เป็นสัญลักษณ์สําคัญในการเล่นเกมสล็อตเลยทีเดียว

เกมสล็อต ค่ายพีจี เกม Spirited Wonders

Spirited Wonders  พีจีสล็อต

โดยเกม Spirited Wonders จากค่าย PG Slot นั้น เป็นเกมสล็อต แนวสแต็ท ที่มีลักษณะในการที่ สัญลักษณ์ไหลตกลงมา เมื่อสัญลักษณ์นั้นๆมีส่วนร่วมในการชนะ และเกมแนวนี้จะไม่มีการกำหนดลายเส้น จะนับการชนะได้ ก็ต่อเมื่อ สัญลักษณ์ที่เหมือนกัน เรียงจากซ้ายไปขวา 3 สัญลักษณ์ขึ้นไป โดยสัญลักษณ์ภายใน 3 แถวจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ของแถวแนวตั้ง ก็สามารถชนะการเดิมพันได้เหมือนกัน 

 

และอย่างที่บอกคือ เมื่อชนะการเดิมพันแล้ว ถือว่ายังไม่จบรอบนั้น ยังมีโอกาสลุ้นสัญลักษณ์ตัดถัดไป เมื่อตกลงมาแทนที่เดิม และเมื่อรอบต่อๆไปชนะมีการชนะเรื่อยๆ เท่านั้นยังไม่พอ เงินรางวัลที่ชนะในแต่ละรอบ จะถูกทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอบอกเลยว่า เกมสล็อตสไตล์แบบนี้ มีโอกาสทำเงินรางวัลแบบลงเดิมพันธรรมดาได้เงินก้อนโตแบบไม่รู้ตัว

ฟีเจอร์ลึกลับ วิญญาณปรากฏ

เกม Spirited Wonders เกมนี้จะมีฟีเจอร์พิเศษ ที่ปรากฏบนกระดานเดิมพันในโหมดธรรมดา โดยไม่ต้องเข้าโหมดฟรีสปิน ถือว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นเลยทีเดียว โดยจะมีสัญลักษณ์ โคมไฟสีแดง ที่มีเครื่องหมายคำถาม ? ปรากฏบนหน้ากระดานเดิมพัน

 

โดยสัญลักษณ์โคมไฟ ที่ปรากฏบนหน้ากระดานเดิมพัน จะทำหน้าที่สุ่มสัญลักษณ์ที่เหมือนกันปรากฏออกมา เพื่อให้มีโอกาสในการชนะเงินรางวัล เพราะว่าเมื่อสัญลักษณ์โคมไฟปรากฏ จะปรากฏเยอะมากๆ และเมื่อสุ่มสัญลักษณ์ออกมา จะทำให้มีโอกาสแตกทั้งหน้ากระดาน

ฟีเจอร์เกมสล็อต Spirited wonders

สัญลักษณ์ลึกลับ ? สุ่มโชค

สัญลักษณ์ลึกลับ เป็นรูปโคมไฟญี่ปุ่น จะปรากฏในตารางการเดิมพัน 1 ตัวขึ้นไป ส่วนใหญ่จะปรากฏทีเยอะมากๆ อย่าเพิ่งตกใจไป สัญลักษณ์โคมไฟจะไม่มีผลต่อการนับสัญลักษณ์ชนะ

 

เเต่สัญลักษณ์นี้ จะเลือกแบบสุ่มหากโชคดี สัญลักษณ์โคมไฟ จะสุ่มเปลี่ยนให้ตรงกับสัญลักษณ์อื่น เพื่อให้ผู้เล่นชนะรางวัลนั่นเอง ยกเว้นสัญลักษณ์ Wild และ Scatter สัญลักษณ์หากอยู่ในโหมดฟรีสปิน จะเหมือนเป็นตัวเร่งในการเเจกโบนัส ซึ่งจะคอมโบกับตัว Wild โคมไฟญี่ปุ่น เดิมชื่อ โคมไฟโชชิน เป็นโคมไฟกระดาษ แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ที่สร้างจากไม้ไผ่ มีเทียนอยู่ข้างล่าง ห่อหุ้มด้วยกระดาษ เพื่อป้องกันลม แต่สำหรับเกม Spirited Wonders ขอบอกเลยว่าโคมไฟนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

สัญลักษณ์ลึกลับ โคมไฟ เกม Spirited Wonders

สัญลักษณ์ Wild

สัญลักษณ์ Wild เป็นสัญลักษณ์พิเศษ ที่เป็นรูปตุ๊กตาดารุมะหรือตุ๊กตาล้มลุก โดยดารุมะ นั้นถือเป็นเครื่องรางนําโชค ของคนญี่ปุ่นมาตั้งเเต่สมัยเอโดะเเละในปัจจุบัน ก็มีชื่อเสียงในฐานะของประดับบ้านน่ารักๆ ที่สามารถช่วยในสิ่งที่ปราถนาเป็นจริงตุ๊กตาดารุมะ มีที่มาจากพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อ ว่าหลวงพ่อดารุมะ ที่มีหน้าตาดุดัน คิ้วหนา หนวดยาวเเละเเต่งกายด้วยผ้าคลุมสีเเดง ซึ่งหลวงพ่อได้เดินทางเเผยเเพร่ ลัทธิเซน จากประเทศอินเดีย มายังประเทศจีนนั่นเอง

 

โดยสัญลักษณ์ตัว Wild สามารถเเทนสัญลักษณ์ตัวอื่นได้ทั้งหมดของเกม เเต่ยกเว้นสัญลักษณ์ Scatter หากสัญลัษณ์นี้ปรากฎ เเละทําโบนัสกับสัญลักษณ์ตัวอื่น Wild จะทําลายตัวเองเเละจะมีสัญลักษณ์ปริศนามาเเทนที่ เเละตัวคูณจะเพิ่มขึ้นสูงคูณ 5 เท่า

สัญลักษณ์ Wild เกม Spirited Wonders

ฟรีสปิน Scatter

สัญลักษณ์ Scatter ที่เป็นรูปเสาโทริอิ เสาโทริอิ คือซุ้มประตูแบบญี่ปุ่น ตั้งไว้เพื่อให้คนได้รับรู้ว่า อาณาเขต เบื้องหลังเสานี้เป็นอาณาเขตของเทพพระเจ้า เพื่อที่ผู้คนนั้นจะได้ไม่เผลอกระทําผิด หรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาโทริอิ สามารถพบได้ตามศาลเจ้าหรือวัด

 

ตํานานเชื่อว่า หากผู้คนเดินทางเสานี้ที่สร้างอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อจะได้ขึ้นสรรค์ โดยหากสัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่ในตารางการเดิมพัน ขึ้นมา 3 ตัวขึ้นไป ตัวเกมจะเข้าโหมดฟรีสปินทันที ผู้เล่นจะได้รับการหมุนฟรี 10 ครั้ง เเละตัวคูณจะเริ่มต้นที่คูณ 3 ขึ้นไป จนถึงคูณ 15 หากผู้เล่นเห็นเสาโทริอิ อยู่ตารางการเดิมพันเเล้วละก็ เตรียมตัวขึ้นสวรรค์ได้เลย เพราะ จะช่วยให้ผู้เล่นนั้น มีโอกาสในการทําโบนัสได้เยอะขึ้น ผลที่จะตามมา ก็คือ ผู้เล่นจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตอย่างแน่นอน

ฟรีสปิน ฟรีเกม ค่าย PG เกม Spirited Wonders

สัญลักษณ์ที่จ่ายรางวัลสูง

สัญลักษณ์ที่เป็นรูป ปีศาจฮันยา (Hannya) เป็นสัญลักษณ์ ที่สามารถให้อัตราการเดิมพันได้สูงสุดตั้งเเต่ 10 เท่า ถึง 30 เท่า เป็นสัญลักษณ์ที่ให้อัตราการชนะมากที่สุดในเกมนี้เลย หากปรากฏอยู่ในตารางการเดิมพันเเล้ว ผู้เล่นวางใจได้เลยว่า ได้รับโบนัสรัวๆเเน่นอน

 

พูดถึงตํานาน ปีศาจฮันยา ที่เป็นที่มาของสัญลักษณ์นี้สักนิด ตํานานเล่าว่าฮันยาเป็นปีศาจที่ชอบทรมารมนุษย์เป็นอย่างมาก ทําให้ซามูไรผู้กล้าหาญ ต้องไปหยุดการกระทําที่เหี้ยมโหด เขาซุ่มรอ ให้ปีศาจปรากฏตัวเเต่ปีศาจได้เเปลงกายเป็นหญิงคนหนึ่งที่ร้องขอให้ช่วยพากลับบ้าน เเต่ฮันยาได้แปลงกายเป็นปีศาจอีกครั้ง เพื่อที่จะสังหารซามูไรหนุ่ม เเต่ว่าซามุไรหนุ่มไหวตัวทัน จึงตัดเเขนเเละขาด้วยดาบ เเละไว้ในหีบเพื่อที่จะไม่ให้ปีศาจออกอะละวาดได้อีกนั่นเอง 

ปีศาจฮันยา เกมผี สล็อต Spirited Wonders

สัญลักษณ์ที่เป็นรูป ผีกัปปะ เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ให้อัตราการเดิมพันรองจากสัญลักษณ์รูปปีศาจฮันย่า ให้อัตราการจ่ายสูงสุด 5 เท่า ถึง 20 เท่านั่นเอง ถึงจะจ่ายน้อยรองเป็นอันดับสอง เเต่หากตัวนี้ ปรากฎในตารางครบเเถวเเล้วละก็ ผู้เล่นจะมีได้รับรางวัลก้อนโตเเน่นอน ผีกัปปะภายนอกอาจจะดูตลกเเล้ว เเต่เเท้ที่จริงเเล้วเป็นผีที่น่ากลัว เเละอันตรายมาก กัปปะมีลักษณะคล้ายกบตัวสีเขียว เเต่มีกระดองเต่าอยู่ข้างหลังเท้า มีพังผืดทั้งเท้าหน้าเเละเท้าหลังจมูกเเหลม เป็นผีที่อาศัยตามหนองน้ํามีพละกําลังเยอะ 

ผีกับปะ เกมสล็อต Spirited Wonders

เกมสล็อต ค่าย PG ผู้เล่นได้ลองศึกษา เเละทําความเข้าใจเกมก่อนอที่จะเล่นเกมนี้ เเละเกมนี้ยังรูปภาพเเสงสีเสียงที่สวยงาม หากผู้เล่นตั้งใจฟังเสียงดีเเล้วตอนเวลาที่เล่นเกเเล้วชนะรางวัล จะมีเสียงผู้เล่นพูดออกมาชวนให้น่าฟัง เเละจะพูดสลับคําเพื่อที่ไม่ซ้ำ ฟังดูเเล้วจะได้ไม่เบื่อ บวกกับเวลาสัญลักษณ์ต่างๆ ตกลงมาเเล้วมันขยับนิดๆ ถือเป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่ หากคุณอยากพิสูจน์ว่าผีมีจริงไหม ให้ลองมาเล่นเกม Spirited Wonders ค่าย PG Slot เเล้วคุณจะหลงรักผีทุกตนที่อยู่ในเกมนี้เลย 

ทดลองเล่นสล็อตฟรี
เกมสล็อต ค่าย PG Slot

ทดลองเล่นเกมสล็อค ค่าย PG เกม Spirited Wonders หรือ เกมสล็อต ผี วิญญาณปาร์ตี้ เกมสล็อตพีจีใหม่ล่าสุด ค่ายพีจีสล็อต ทดลองเล่นสล็อตค่าย PG Slot ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย GOZ789 อัพเดตเกมสล็อตใหม่ ค่าย PG ให้สมาชิกทุกท่านได้เล่นก่อนใครที่ และยังมี สูตรโกงสล็อต ให้ได้เล่นกันเพลินๆ goz789.com เว็บตรง ไม่ต้องโยกเงิน ระบบฝาก ถอน อัตโนมัติ

โปรโมชั่น เกมสล็อต GOZ789

PG Slot – Fortune Tiger 

เกมสล็อต ค่าย PG Slot
Fortune Tiger

เกมสล็อต เกม Fortune Tiger

เกมสล็อต เสือนำโชค

เรามีเกมน้องใหม่ที่จะเข้ามาเเจกอั๋งเปาให้ผู้เล่นนั่นคือ เกม Fortune tiger หรือเกมเสือทอง จากค่ายPG slot โดยเกมนี้ผู้เล่นหลายคนเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเกมมาเเรงเเห่งปีเลยก็ว่าได้ เกมใหม่ค่าย พีจี ใหม่ล่าสุด ปี 2022 เกมสล็อต เสือนำโชค หรือเกม Fortune Tiger จากค่าย PG Slot โดยที่เกมนี้มีลักษณะของเกมที่คล้ายกับเกม Fortune OX หรือ เกมวัวทอง ซึ่งเป็นเกมที่มีตารางเกมเดิมพันที่หน้าตาเหมือนกัน ขนาดเกม Fortune OX ยังแจ็คพอตแตกขนาดนี้ เงินรางวัลเมื่อแตกที ขอบอกเลยว่า เงินรางวัลก้อนโต และแน่นอนเกม Fortune Tiger ก็ที่เป็นเกมใหม่ ทางค่าย PG Slot มีการปรับอัตราการชนะ และโอกาสในการได้รับ แจ็คพอตแตก มากกว่าเดิมอีกด้วย

เกมสล็อต เสือ PG Slot

รูปแบบของเกม Fortune Tiger ค่ายพีจี สล็อต ที่เป็นตารางเดิมพันแบบ 3×3 หรือ มี 3 แถวแนวนอน และ 3 แถวแนวตั้ง โดยมีการกำหนดลายการชนะ 5 ลาย และเป็นเกมสล็อตที่เล่นง่ายๆมากๆ หากผู้เล่นเคยเล่นเกม Fortune OX มาก่อน รับรองว่ามีได้รับแจ็คพอตแน่นอน

เกมสล็อต Fortune Tiger ค่าย PG Slot

Fortune Tiger พีจีสล็อต

เสือ ปีขาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตร ของชาวไทยในปีนี้ ที่มีความเป็นศิริมงคลของปี โดย ปีขาล ที่มีความหมายที่สื่อถึงผู้นำ ความชนะ ที่มีจิตใจกล้าหาญเหมือนผู้เล่นเกมสล็อต ที่ชอบการแข่งขันและความเสี่ยง  โดยเสือ จะใช้สมองและทักษะในการล่าเหยื่อ ก็เหมือนผู้เล่นสล็อตที่ใช้ทักษะในการเล่นเกม ที่สามารถล่าเงินรางวัลก้อนโตจนได้มาสำเร็จ

 

และมากกว่านั้นสัญลักษณะเสือ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นศิริมงคลที่หลายๆที่สถานที่ หรือบ้าน ก็ต่างนำรูปปั้นเสือ หรือรูปเสือมาตั้งไว้เพื่อความเป็นศิริมงคล ความเฮงนั่นเอง ทางค่าย PG Slot ได้หยิบยก เสือ Fortune Tiger ได้นำเป็นเกมสล็อต เกมแรกประจำปีขาล เพื่อนำชนะมาสู้ผู้เล่น 

เกมพีจีสล็อต เกมเสือ PG Slot

แนะนําการเล่น เกมสล็อต

เกม Fortune Tiger เกมนี้ให้เป็นเกมที่เล่นแบบธรรมดาก็สามารถได้รับเงินรางวัลก้อนโตได้ โดยหากผู้เล่นมีทุนหนา ก็สามารถลงเดิมพันจัดหนัก จัดเต็มได้เลย  แต่สำหรับผู้เล่นที่ทุนน้อยก็สามารถเล่นได้เหมือนกัน โดยให้เริ่มลงเดิมพันที่ ราคาถูกก่อน แล้วค่อยๆเริ่มขยับจำนวนเงินลงพันเรื่อยๆ

 

แล้วหากเกมนี้มีการแตกเงินรางวัลก้อนโตแล้ว จะมีโอกาสแตกมากเรื่อยๆ เป็นเกมสล็อตที่รอบอัตราการชนะมาแล้ว จะค้างไว้นาน ไม่เหมือนเกมสล็อตอื่นๆ ที่เมื่อมีการแตกชนะการเดิมพันแล้ว อัตราการชนะครั้งถัดไปจะลดลงน้อยกว่าเดิม 

ตารางเดิมพันเกมสล็อต Fortune Tiger

ฟีเจอร์พิเศษ

ฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้คือ เมื่อสะสมสัญลักษณ์ Wild (สัญลักษณ์ เสือ ปีขาล) เมื่อมีการหมุนเดิมพัน จะทำการสุ่มฟีเจอร์พิเศษ เพื่อเข้ารับเงินรางวัลก้อนโต โดยเมือสัญลักษณ์ Wild ปรากฏบนหน้ากระดานเดิมพัน จะทำการสะสม Wild ไปที่อั่งเปาที่เสืออยู่ข้างบน เพื่อทำการสุ่มฟีเจอร์พิเศษนี้ขึ้นมา 

 

สัญลักษณ์ Wild ที่มาพร้อมรูปเสือตัวอ้วนน่ารัก เเต่ความน่ารักของพี่เสือตัวนี้ คือจะเเทนทุกๆสัญลักษณ์ทั้งหมด โดยพี่เสือจะปรากฏบนหน้าจอ โดยจะสุ่มสัญลักษณ์มาโยนอั่งเปา เพื่อรีสปิน หากสัญลักษณ์ที่สุ่มนั้นปรากฏอยู่เต็มเเถวจะให้อัตตราการจ่ายพร้อมตัวคูณด้วย 10 เท่า เเละมีโอกาสลุ้นมากถึง 2,500 เท่า ของการเดิมเพื่อลุ้นรางวัลเเจ็คพอตใหญ่มากอีกด้วย

 

โดยผู้พัตนานั้นเอาเสือมาเป็นสัญลักษณ์เพราะด้วยปีนี้เป็นเสือ โดยเสือจะเปรียบเหมือน อํานาจราชศักดิ์ สําเเดงฤทธิ์ ทําให้เป็นที่ครั่นคร้ามเกรงกลัว เเละหากคนที่เกิดในปีเสือนี้จะมีความเป็นผู้นําอย่างเเท้จริง เเละยังมีจิตใจสูงส่ง เเละกล้าหาญอีกด้วย ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ไม่มีสัญลักษณ์ Scatter เเต่จะเพิ่มบทบาทของตัว Wild ให้มีหน้าที่ในการสุ่มเพิ่มโบนัสตัวคูณ

ฟีเจอร์เกมสล็อต Fortune Tiger

เงินรางวัลคูณ 10 เท่า

เกมเสือ Fortune Tiger ค่าย PG Slot เมื่อมีการเข้าสู่ฟีเจอร์พิเศษแล้ว แถวแนวตั้งที่ 2 หรือ แถวแนวตั้งตรงกลาง จะทำการกดหนดสัญลักษณ์ แล้ว 2 แถวที่เหลือข้างๆ จะทำการสุ่มสัญลักษณ์แบบพิเศษ ที่ไม่ธรรมดา คือจะสุ่มสัญลักษณ์ที่เหมือนๆกัน ที่ทำให้โอกาสในการรับแจ็คพอตมากขึ้น

โดยเกมนี้ เมื่อเข้าฟีเจอร์พิเศษโอกาสที่จะชนะเงินรางวัลสูงมากๆ เพราะว่า สัญลักษณ์ที่แตก คือ สัญลักษณ์ที่เหมือนกันทั้งหน้ากระดานนั่นเอง

แตกหนัก เกมสล็อตค่ายพีจี Fortune Tiger

สัญลักษณ์ที่จ่ายรางวัลสูง

มาดูที่สัญลักษณ์ใหญ่ของเกม Fortune Tiger ของค่ายพีจีสล็อต คือ สัญลักษณ์ ถุงทอง เสมือนเมือเก็บสัญลักษณ์ทั้งหมดขึ้นมา ในตารางการเดิมพัน สัญลักษณ์นี้จะนําเงินรางวัลคูณด้วย 10 เท่า เเละมีโอกาสลุ้นมากขึ้น 2,500 เท่า ของเงินเดิมพันอีกด้วยโดยถุงทอง ตามความเชื่อนั้นหากมีอยู่ในบ้าน ใครทําอาชีพทํามาหาค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีเเต่โชคลาภเข้ามาในชีวิต 

ถุงทอง เกมสล็อต Fortune Tiger

สัญลักษณ์ ตําลึงทองคํา  เป็นสัญลักษณ์ที่ให้อัตราการจ่ายเยอะสูงที่สุดในเกมนี้ หากเก็บสัญลักษณ์ปรากฏเพียง 1 สัญลักษณ์ในตารางการเดิมพันจะได้รางวัลตอบเเทนพร้อมตัวคูณมากถึง 100 เท่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรางวัลมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย ตําลึงทองคําหรือภาษาจีนเรียกว่า ง่วนป้อ เป็นเครืองรางที่คนจีนให้ความนับถือเป้นอย่างถือว่าเป็นสัญลักษณ์เเห่งเงินทอง คนจีนในปัจจุบันมีความเชื่อที่ว่าหากนําตําลึงทองมาไว้ที่โต้ะเก็บเงินหรือโต้ะทํางานจะนําพาโชคเเละเรียกทรัพย์ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาทํามาค้าขึ้นเเละมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็ว เหมือนเกม Fortune Tiger

สัญลักษณ์ ตำลึงทอง เกมสล็อต Fortune Tiger

หยกทองคํา เป็นสัญลักษณ์ที่ให้อัตตราการจ่ายสูงรองจาก สัญลักษณ์ ตําลึงทองหากปรากฏเพียง 1 สัญลักษณ์ ในตารางการเดิมพันเเล้ว จะได้รับผลตอบเเทนคูณมากถึง 25 เท่า มีความเชื่อว่าหยกชาวจีนยกย่องเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมโดยชาวจีนจะใช้หยกเป็นเครื่งประดับ เเละเป็นเครื่องรางของขลังที่จะเสริมสิริมงคลเเก่ผู้ใช้เเละทําให้อายุยืนอีกด้วย 

สัญลักษณ์พิเศษ เกม Fortune Tiger

สัญลักษณ์สําคัญทั้งหมดในเกม ที่ต้องบอกว่าผู้พัฒนาเกมนั้นได้ เอาเครื่องรางมงคล ในจีนมาลงใส่ในเกมสล็อต เพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้รับโชคลาภมากมายพร้อมกับตัวเกมที่อลังการ ตัวละครในเกมก็มีความน่ารัก เเละตัวเกมยังเข้าใจง่ายอีกด้วย เกมนี้จะมาเเจกอั่งเปาให้คุณเอง 

ทดลองเล่นสล็อตฟรี
ค่าย PG Slot

ทดลองเล่นเกม Fortune Tiger หรือ เกมสล็อต เสือนำโชค เสือปีขาล เกมสล็อตพีจีใหม่ล่าสุด ค่ายพีจีสล็อต ทดลองเล่นสล็อตค่าย PG Slot ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย GOZ789 อัพเดตเกมสล็อตใหม่ ค่าย PG ให้สมาชิกทุกท่านได้เล่นก่อนใครที่ และยังมี สูตรโกงสล็อต ให้ได้เล่นกันเพลินๆ goz789.com เว็บตรง ไม่ต้องโยกเงิน ระบบฝาก ถอน อัตโนมัติ

โปรโมชั่น เกมสล็อต GOZ789