GOZ789 Length Logo
Previous slide
Next slide

เทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain)

เทคโนโลยี บล็อกเชน Blockchain

ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นและรวดเร็วเป็นอย่างมาก บทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ในการใช้ชีวิตในด้านการเงินของมนุษย์นั่น ก็คือ เทคโนโลยี บล็อกเชน นั่นเอง ซึ่งเทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างระบบการเงินไร้ซึ่งตัวกลางที่จะเป็นตัวแปร สําคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลก 

DeFi คือระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวกลาง ในการทําธุรกรรม ผ่านระบบสั่งการอัตโนมัติ ถูกสร้างขึ้นด้วยบน บล็อกเซน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น ต้องอธิบายก่อนว่า ระบบการเงินที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่า ระบบการเงินแบบอาศัยตัวกลาง ในการทําธุรกรรม เช่น หากเราจะ ฝากเงิน หรือ โอนเงิน นั้นเราจะต้องผ่านตัวกลางอย่าง ธนาคารที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

 

โดยอดีต ที่เราต้องการระบบตัวกลาง ในการทําธุรกรรมระหว่างกันนั้น เนื่องจากการทําธุรกรรม จะต้องดําเนินด้วยไปด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือสูง เพื่อให้เรามั่นใจว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะไม่เสียหายหรือโดนโกง 

คริปโทเคอร์เรนซี Cryptocurrency

หลังจากความสําเร็จ ในการพัฒนาบล็อกเซน เกิดขึ้นที่เรียกว่า คริปโตเคอเรนซี  (Cryptocurrency) ผลักให้โลกแห่งระบบการเงินก้าวไปอีกขั้นนั่นเอง ระบบการเงินแบบไร้ตัวกลาง จะทําให้ผู้ใช้งานในระบบทุกคนสามารถทําธุรกรรมระหว่างกันได้ผ่านการใช้แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชั่นทางออนไลน์ จากนั้นความได้เปรียบในการใช้งาน เมื่อเทียบกับระบบการเงินแบบเดิม

เสน่ห์ของระบบ DeFI ก็คือ ความสามารถในการทํางานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชั่นบนอันเดียวอีกด้วย  ทําให้นักพัฒนาสามารถต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว นําเสนอให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่อย่างไม่สิ้นสุด 

นอกจากนี้ เป็นเด็นด้านข้อกําจัดระบบนิเวศในการใช้งาน แล้ว DeFI คงเป็นสิ่งใหม่ ที่นักลงทุนต้องศึกษาและทําความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเข้าลงทุน ผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบการทุนของตนเอง ซึ่งมีหลายสาเหตุที่นักลงทุนได้รับความเสียหาย จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การโดนแฮ็ก เป็นต้นอย่างไรก็ดี หากในอนาคตเทคโนโลยีที่รองรับระบบ DeFi ได้รับการพัฒนา จนสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดในการใช้งานต่างๆ เพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้ งานรวมถึงการเพิ่มระดับความปลอดภัย ในการใช้งานก็มีโอกาสที่ DeFi จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีระบบการเงินของโลกดัง เช่น ที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เคยสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกในอดีต 

และในอนาคต วงการเทคโนโลยีบล็อกเชน อาจมีการพัฒนาเพื่อให้มีการใช้ดำเนินการในชีวิต ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการใช้จ่ายในตลาด ตามร้านค้า หรือ การเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ก็อาจจะสามารถใช้จ่ายผ่านคลิปโตเคอเรนซี่ ก็เป็นได้ นักพัฒนาในโลกต่าง ก็พัฒนาสิ่งต่างๆให้มีความทันสมัย และปลอดภัย ข้ามขัดจำกัดแบบเดิมๆ ที่สามารถทำรายการฝาก – ถอน กันได้อย่างสบายๆ และลงตัว