GOZ789 Length Logo
Previous slide
Next slide

เทคโนโลยี การสื่อสาร

เทคโนโลยี การสื่อสาร

การสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารพร้อมกันร่วมกันหมายถึง เมื่อมีการสื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้น คนเราจะพยามที่สร้างหรือให้ความร่วมมือกัน ทางด้านความคิด เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ กับบุคคลที่เรากําลังสื่อสารไปด้วยนั่นเอง ดังนั้นการสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก เป็นต้น 

เทคโนโลยีมีความหมายค่อนข้างกว้างมาก โดยทั่วไป หมายถึง สิ่งมนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น หรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาลตร์ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ มองเทคโนโลยี ว่า เป็นความรู้ของมนุษย์

 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิดของเราเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีกับวิทยศาสตร์มีความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ทําให้พัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ การพยายามที่อธิบายว่าทําไมจึงเกิดแบบนั้น 

การสื่อสาร

ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารทางเดียวเป็นการส่งข่าวสาร หรือ การสื่อความหมายไปยังรู้รับ แต่เพียงผ่านเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้รับจะไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันที แต่อาจจะมีปฎิกิริยาสนองกลับไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสารที่มีผู้รับโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่จะส่งและผู้รับอาจจะอยู่หน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่ก็ได้ 

  • การสื่อสารผ่านวิทยุโทรทัศน์ 

ระบบการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี คศ 1860 โดยมีจุดเริ่มต้นจาก เจมส์ คลากร์กแมกซ์เวลล์ นักฟิสิกส์ชาวสหราชอาณาจักร ได้นําเสนอผลงานในรูปแบบสมการทางคณิตศาลตร์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเท่านั้น ยุคแรกของการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุนั้น อุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการส่งและรับสัญญาณมีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของของเทคนิคการปรับจูนในเรื่องความถี่ของสัญญาณให้ตรงกันอีกด้วย 

  • การสื่อสารผ่านดาวเทียม 

หลักการของดางเทียม มาจากหลักการของฟิสิกส์ หรือกฏเคปเลอร์ ที่ว่าคาบของดาวที่โคจรอยู่รอบโลก จะแปรตามดาวที่ใกล้โลกมาก จะมีคาบประมาณ 90 นาที เมื่อเรามองจากพื้นดินจะเห็นดาวเทียมเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ที่ระยะ 3,600 KM เหนือเส้นศูนย์สูตร นั่นเอง 

การสื่อสาร แบบอินเตอร์เน็ต

การสื่อสาร ผ่านอินเตอร์เน็ต

โลกยุคปัจจุบันของข้อมูลข่าวสาร ถือว่าก้าวหน้าเป็นอย่างมากเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทที่สําคัญ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานผู้ที่มีข้อมูลและสามารถหาข้อมูลได้ก่อน ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากที่สุด การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกันทั่วโลกหรือเราเรียกว่า อินเทอร์เน็ต นั่นเองมีบทบาทสําคัญ และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตประจําวันของเราหลายด้าน เป็นอย่างยิ่งที่จะได้ศึกษาและทําความเข้าใจ เพื่อจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาในอนาคตต่อไป

 

ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ต ส่งผลกับการใช้ชีวิตกับมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ในการศึกษา ค้นหาข้อมูล การเรียนหนังสือออนไลน์ การดูสิ่งบันเทิงเพื่อความผ่อนคลาย การใช้สื่อโซเชี่ยวมีเดียต่าง หรือแม้กระทั่ง การเล่นเกมออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ต่างๆ ก็ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการ เล่นสล็อต

 

ซึ่งในยุคนี้มีอินเตอร์เน็ตหลากหลายเครือค่ายที่สามารถในการเลือกแพ็ตเกจต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการเล่น สล็อตออนไลน์ ทางเว็บไซต์ขอแนะนำการเล่นสล็อต สามารถผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome เพื่อความเสถียรต่อการเล่นสล็อต ที่ลื่นไหล และสะดวกต่อการลงเดิมพันแบบไม่มีสะดุด