GOZ789 Length Logo
Previous slide
Next slide

เทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอวกาศ  ใช้การนําความรู้ วิธีการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์และห้วงอวกาศที่อยู่รอบนอกขอบเขตของโลก เพื่อเป็นการเรียนอยู่และการทําความเข้าใจต่อ จักรวาล ปรากฏการณ์ และ ดวงดาวต่างๆ ยังรวมไปถึงการศึกษา ค้นคว้าเพื่อไปต่อยอดและพัฒนาได้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ชาติหรือ ไม่ว่าจะเป็นการสํารวทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสาร หรือ เตือนภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

อวกาศ หมายถึง อาณาบริเวณของท้องฟ้า ที่อยู่สูงเหนือพื้นโลกขึ้นไปอีก ในระดับน้ำทะเล 100 กิโลเมตรขึ้นไป โดยมีเส้นแบ่งขอบเขตของชั้นบรรยากาศ ที่ถูกกําหนดขึ้นจากที่ชั้นบรรยากาศในบริเวณนี้ มีอากาศเบาบางมากจนไม่สามารถทําให้เกิดแรงขึ้นได้ 

 

ดาวเทียม คือ อุปกรณ์ที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก ผ่านการติดตั้งบนตรวจหรือยานขนส่งอวกาศ เพื่อปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ทั้งการถ่ายภาพจากดาวเทียม ตรวจวัดสภาพอากาศ และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีดาวเทียมของสหภาพโซเวียด สปุตนิก 1 เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก ที่ถูกส่งขึ้นไปยังอวกาศที่ดําเนินการมาถึงปัจจุบัน

 

จรวด คือ ยานพาหนะที่เป็นส่วนประกอบสําคัญ ในการส่งดาวเทียมหรือยานสํารวจออกสู่อวกาศ ทําให้จรวดจําเป็นต้องมีเครื่องยนต์พลังสูง ที่สามารถเพิ่มความเร็วและมีแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอต่อการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 

เกมอวกาศ ค่าย PG Slot

ยานขนส่ง หรือ กระสวยอวกาศ ระบบยานพาหนะที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศแทนการใช้จรวด เนื่องจากจรวดมีค่าใช้จ่ายสูงมากและมักเสียหายหรือพังง่าย เมื่อตกลงพื้นโลกทําให้ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกัน

 

สถานีอวกาศ สถานีหรือสิ่งก่อสร้าง ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่โคจรรอบโลก ด้วยความเร็วกว่า 27,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในด้านต่างๆในขณะลอยตัวอยู่เหนือพื้นโลกกว่า 400 กิโลเมตร 

ประโยชน์เฝ้ามองทองฟ้า สังเกตดวงดาว และพยายามทําความเข้าใจ ต่อปรากฏการณ์และความเข้าใจต่อความลี้ลับ เกี่ยวกับห้วงอวกาศมาเนิ่นนาน ทําให้เกิดการศึกษาดาราศาสตร์และการพัฒนา ทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ อาจะถูกนํามาใช้ประโยชน์เช่นกัน 

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม ดาวเทียมสื่อสารทําหน้าที่ เป็นสถานที่รับส่งคลื่นวิทยุและเชื่อมโยง เครื่องการสื่อสารของโลก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหรือภายนอก ประเทศ ทั้งโทรศัพท์ โทรเลข โทรสารเป็นต้น การตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ทําหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมทั้งเก็บข้อมูล เช่น การสํารวจจํานวนและชนิดของเมฆ ติดตามลักษณะอากาศที่แปรปรวน ความชื้น และ อุณหภูมิ เพื่อจะทําหน้าที่ในการพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติต่างๆเป็นต้น 

ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางอวกาศ ถือว่าก้าวหน้าล้ำสมัยเป็นอย่างมาก ซึ่งทางเกมสล็อตนั้น เรามีเกมที่เป็นแนวอวกาศ ที่จะพาผู้เล่นนั้นได้เพลินเพลิดไปกับอวกาศ โดยมีเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวช่วย ที่จะให้ผู้เล่นนั้นได้สนุกสนานเกมของทางค่าย PG Slot หากคุณอยากจะท่องไปในอวกาศแล้ว เกมทางค่ายพีจี มีให้เลือกเล่นมากมายเลยทีเดียว