GOZ789 Length Logo
Previous slide
Next slide

ขั้นตอนการเปิด-ปิด รับโบนัส ด้วยตัวเองง่ายๆ

วิธีเปิดรับโบนัส 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบของท่าน แล้วเลือก “เมนูผู้ใช้”

เปิดรับโบนัส

ขั้นตอนที่ 2

กดที่ปุ่มสวิทช์ สีเขียว คือ เปิดรับโบนัส และ สีเทา คือ ปิดรับโบนัส 

วิธีเปิดรับโบนัส
GOZ789 small logo